Aanmelden als nieuwe patiënt

Welkom bij Lodewijkveste Tandartsen. Wij bieden u als patiënt graag een optimale mondzorg in onze comfortabele praktijk.

Bij Lodewijkveste Tandartsen willen wij u behandelen op een manier zoals wij zelf ook behandeld zouden willen worden. Dit betekent voor u als patiënt dat u rechten maar ook verantwoordelijkheden heeft en dat wij huisregels hanteren, die voor iedere patiënt geldt. Wij informeren u graag duidelijk vooraf zodat u actief betrokken kunt zijn bij een voor u optimale mondzorg, rekening houdend met uw wensen, mogelijkheden en financiën.

Om een goede mondzorg te kunnen verlenen, willen wij onze patiënten minimaal één keer per jaar voor de periodieke controle zien.

Voor meer informatie zie hieronder.

Inschrijfprocedure

U kunt zich aanmelden als nieuwe patiënt via een online inschrijfformulier op deze pagina met beveiligde verbinding ivm uw persoonsgegevens, zie button hieronder.

U krijgt dan een bevestigingsemail dat u zich heeft ingeschreven. U wordt dan tijdelijk op een wachtlijst geplaatst, aangezien wij uw patiëntengegevens van uw vorige tandarts nodig hebben (bij voorkeur digitaal) en een volledig ingevulde gezondheidsvragenlijst, tandheelkundige vragenlijst en het formulier 'toestemming AVG'. Valt u onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan hebben wij aanvullende informatie nodig? Wilt u deze invullen op de tandheelkundige vragenlijst. Uw zorginstelling kan u daarbij helpen.

U kunt deze formulieren downloaden. Deze kunt u vinden op de pagina, nadat u zich heeft ingeschreven. De formulieren (invulbare PDF) kunt u op uw computer invullen en ondertekenen, waarna u deze kunt mailen via ons contactformulier. U kunt voor het invullen van de formulieren het beste het programma Adobe Acrobat Reader gebruiken. Door op de button te klikken, kunt u het programma downloaden.

Wanneer deze zijn ontvangen, neemt de balie assistente contact met u op voor het maken van een intake afspraak. Bij een intake afspraak wordt mogelijk een röntgen overzichtsfoto en 2 bite-wing foto's gemaakt. Daarnaast voert de tandarts de controle uit en bespreekt de diagnose met u. Bij uitgebreide (vervolg)behandelingen wordt veelal een begroting gemaakt en met u besproken.

De koppeling met onze webagenda wordt geactiveerd na uw eerste afspraak. U ontvangt van ons tijdig een oproep email voor de volgende controle maar u kunt natuurlijk ook meteen uw volgende afspraak inplannen. Geeft u wijzigingen in uw email en persoonlijke gegevens tijdig door?

Inschrijven als nieuwe patiënt Ik heb me al ingeschreven als nieuwe patiënt, maar moet de formulieren nog downloaden Huisregels Rechten en plichten

Lodewijkveste Tandartsen ©2024

Lodewijkveste Tandartsen ©2024