Lodewijkveste Tandartsen

| | Huisregels | 24/7 |

Patient bij Lodewijkveste Tandartsen.


Bij Lodewijkveste Tandartsen willen wij u behandelen op een manier zoals wij zelf ook behandeld zouden willen worden. Dit betekent voor u als patiënt dat u rechten maar ook verantwoordelijkheden heeft. Wij informeren u graag duidelijk vooraf zodat u actief betrokken kunt zijn bij een voor u optimale mondzorg, rekening houdend met uw wensen, mogelijkheden en financiën.

Stacks Image 248
Huisregels.
 • Lees verder

  U kunt deze hier downloaden in pdf formaat. Huisregels gelden voor alle patiënten.

Uw rechten en verantwoordelijkheden.
 • Lees verder

  U kunt de folder hier downloaden in pdf formaat.

Tarieven van uw tandarts en mondhygienist.
 • Lees verder

  In Nederland worden de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Elke behandelaar hanteert dus hetzelfde tarief. De actuele tarieven vindt u hier.

Techniek tarieven.
 • Lees verder

  Sinds 1 januari 2018 is er een verplichting om de tandtechniek tarieven beschikbaar te maken voor inzage. U vindt de meest voorkomende hier. Heeft u hierover vragen, bespreek deze dan met uw tandarts. Lodewijkveste Tandartsen werkt samen met 4Dental Tandtechniek en iDenti Dental Lab.

Bescherming van uw privacy.
 • Lees verder

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
  De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
  De AVG zorgt onder meer voor:
  - versterking en uitbreiding van privacy rechten
  - meer verantwoordelijkheden voor organisaties

  Stacks Image 240

  Lodewijkveste Tandartsen gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Onze balie is afgeschermd zodat uw gegevens niet in te zien zijn door onbevoegden. Indien de behandelaar afwezig is in de behandelkamer, wordt de computer gelocked zodat ook daar de gegevens beschermd zijn. Daarnaast is de externe toegang van de praktijk en webagenda voorzien van een secure verbinding (SSL) zodat uw gegevens versleuteld verstuurd kunnen worden. Verwijzingen naar bijv. Mond Kaak Aangezichtschirurgie van het Gelre Ziekenhuis gaan via zorgmail. De externe backup van uw gegevens (in geval van calamiteiten, zoals brand en diefstal ) is ook voorzien van extra beveiliging. Uw privacy is belangrijk voor ons. Lees het privacy reglement.

Een conflict of niet tevreden?
 • Lees verder

  De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw hoofdbehandelaar bespreekt.

  Gesprek
  Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling en gang van zaken uit te leggen. Meestal is een gesprek afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen.

  Second opinion
  Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

  Klachtenregeling
  Als u er met uw tandarts toch niet uitkomt én aangezien alle tandartsen bij Lodewijkveste Tandartsen lid zijn van de KNMT, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. De klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts. De klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de Klachtenonderzoekscommissie.
  De KNMT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

  Geschillencommissie
  Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is €75,- griffiegeld verschuldigd.