Lodewijkveste Tandartsen

| | Huisregels | 24/7 |


Nu |
praktijk balie
Kijk ook bij openingstijden.


Nu |
praktijk gesloten.

Werken bij Lodewijkveste Tandartsen? Kijk bij vacature.

Fijne Kerstdagen en een gezond 2023!

Lodewijkveste Tandartsen.

055-3563773.

Bereikbaar telefonisch tussen 08.00 en 12.00 uur voor afspraken maken en afzeggen. Daarbuiten alléén voor spoed aangezien de balie medewerker dan bezig is met patiënt gerelateerde werkzaamheden. Voor minder dringende zaken kiest u de optie voicemail in ons telefoon menu of gebruik het contact formulier


Vakantie sluiting tot 9 januari.
Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gezond 2023!

Stacks Image 911
Stacks Image 1147

Infectie preventie

Stacks Image 955


Ver voor de hele Corona crisis stond uw gezondheid bij ons al voorop! De geldende WIP richtlijnen en protocollen worden nauwgezet opgevolgd. Dit betekent steeds nieuwe non latex handschoenen, mondkapjes maar ook bijvoorbeeld 'sleeves' als extra bescherming tegen pathogenen. Al ons instrumentarium volgt een strikt gescheiden vuil/schoon traject en wordt na thermodesinfectie vervolgens in de autoclaaf gesteriliseerd.

Bij uw operatieve ingreep worden steriele doeken, instrumenten en materialen gebruikt.

Voorkomen blijft immers beter dan genezen.

Goede mondhygiene

Stacks Image 951


Wetenschappelijk is de relatie aangetoond tussen mondhygiëne en aandoeningen van het lichaam, zoals diabetes en cardiaal falen. Dit geldt ook voor zwangerschap en vroeg geboorte. Recent is daar nog alzheimer aan toegevoegd.

Op zich is dit ook logisch aangezien uw mond een zogenaamde 'porte d'entree' is. U eet, drinkt, lacht en ademt met uw mond. Geef het dus de extra aandacht die het verdient.

Preventie is een speerpunt en hierbij kan de preventie assistente en mondhygienist behulpzaam zijn.

Stacks Image 1043


Lodewijkveste Tandartsen verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij uw privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacy reglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Tevens staat hierin opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen, neemt u dan contact op met onze balie.

Uit een recente audit van de autoriteit persoonsgegevens blijkt dat wij de regels correct hanteren.

'Op tijd behandelen, persoonlijk en kwalitatief prima mondzorg.'

Stacks Image 332

Waarom is die rontgenfoto nodig?

Stacks Image 917


'Voorkomen is beter dan genezen', luidt het spreekwoord. Het tijdig herkennen van een gaatje kan u een hoop problemen schelen! (pijn maar ook kosten)

Normaal duurt het 2 tot 3 jaar voor een gaatje (duidelijk) zichtbaar is op een röntgen foto. Dit is dan ook veelal de termijn die de tandarts aan zal houden voor het maken van nieuwe 'bite wing' foto's. Bij kinderen of volwassenen die een hoge caries activiteit hebben kan de frequentie soms (tijdelijk) hoger zijn. Bijv. 1 keer per jaar.

E.e.a. is dus sterk afhankelijk van uw mondhygiëne en blijft een inschatting van uw behandelaar.

Uw tandarts en het milieu?


Het is misschien niet het eerste waar u aan denkt bij een tandartspraktijk maar wat gebeurt er met het afval?

We proberen door meer digitaal te gaan werken (bijv. scannen) afval te reduceren.

Metalen (zoals amalgaam resten en kroon restanten) worden opgevangen en opgehaald door een milieu bedrijf.
Gevaarlijk materiaal zoals gebruikte naalden gaan in speciale naaldencontainers.

Daarnaast wordt het water van de instrumentenbrug van de behandelstoel geconditioneerd (vergelijkbaar met het systeem dat door NASA op het International Space Station gebruikt wordt) en ook regelmatig gecontroleerd zodat er geen risico van Legionella kan zijn.

De water terugslagkleppen worden in opdracht van Vitens jaarlijks gecontroleerd door een externe gecertificeerde instantie.

'Behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden.'


Wij vinden het belangrijk om kwalitatief goede mondzorg te leveren in overleg met u als patient.
Iedereen is immers anders en heeft zo zijn/haar eigen wensen, voorkeuren en financiële mogelijkheden.

Sociaal betrokken.


Als donateur draagt Lodewijkveste Tandartsen de stichting AAP en International Fund for Animal Welfare (IFAW) een warm hart toe. U ook?

Laatste nieuws.


Het laatste nieuws van Lodewijkveste Tandartsen leest u op onze nieuws pagina.


Nieuw
Uitgelicht, oftewel de 'achter de schermen' rubriek, waarin steeds een ander praktijk onderwerp of vraag besproken wordt. Kijk hier.


U bevindt zich op de mobiele website. Voor meer functionaliteit(en) gebruikt u tablet of computer.

Lodewijkveste Tandartsen | Koning Lodewijklaan 332 | 7314 GP Apeldoorn | (055) 3563773